KENDİNE AİT VEYA ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDEN SİGORTALI OLANLAR DİKKAT! UYGULAMA DEĞİŞTİ

KENDİNE AİT VEYA ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDEN SİGORTALI OLANLAR DİKKAT! UYGULAMA DEĞİŞTİ

5510 sayılı Kanunun 53/2. fıkrasında yer alan, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler” hükmüne istinaden, 2008/Ekim sonrasında;

-Şirket ortaklığı nedeniyle (4/b) kapsamında sigortalı olanlar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden (4/a) bendi kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, (4/a) kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanlar da (4/b) kapsamına alınacak ve (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları sonlandırılacaktır.

-Kişinin çalıştığı işyeri dışında bir şirkete ortak olması halinde, (4/a) kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecek ve (4/b) kapsamına alınmayacaktır.

-(4/a) kapsamında çalıştığı anonim şirkette, ortak olmayan yönetim kurulu üyesi olanların (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilecek, ancak sigortalının yönetim kurulu üyeliği yanında anonim şirkete ortak olması halinde (4/a) kapsamındaki sigortalılığı sonlandırılarak (4/b) kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

2018/Ekim öncesinde kendine ait veya ortak olduğu işyerinden sigortalı olanlarla ilgili sosyal güvenlik uygulamalarında 2019/9 sayılı Genelge ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

2013/11 sayılı Genelgede yer alan 1.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı oldukları halde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirileceği yönündeki açıklama 2019/9 sayılı Genelge ile değiştirilmiştir.

2019/9 sayılı Genelgede yapılan değişikliklere göre, 2008/Ekim öncesinde;

1- Şirket ortağı olması nedeniyle 4/b kapsamında tescili yapılan kişinin, ortağı olduğu şirketten daha sonra 4/a kapsamında bildirilmesi  

Şirket ortağı olması nedeniyle (4/b) kapsamında sigortalı olan kişinin, daha sonraki bir tarihte ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmesi halinde, önce başlayan sigortalılık sona ermediği sürece diğer sigortalılık devreye girmeyeceğinden, (4/a) kapsamındaki sigortalılık iptal edilerek, (4/b) kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılacaktır. 

2- Şirket ortağı olmasına rağmen 4/b kapsamında tescili yapılmamış olanların, ortağı olduğu şirketten daha sonra veya aynı gün 4/a kapsamında bildirilmesi 

Şirket ortağı olması nedeniyle 1/10/2008 tarihinden önce 4/b kapsamında sigortalı olması gerektiği halde, kendisine ait işyerinden 4/a kapsamında sigortalı olanların (4/a) kapsamında yapılan tescil kaydı beyan kabul edilerek, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır.  

3- (4/a) kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken sonradan çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olanlar 

 (4/a) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar, (4/a) kapsamındaki hizmetleri geçerli sayılacaktır. (4/b) kapsamına alınmayacaktır.

4/a kapsamında sigortalı olup çalıştığı şirkete ortak olanlardan, şirkette kendinden başka sigortalı kalmayanlar 

Ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilen ve kendinden başka (4/a)  kapsamında sigortalı kalmayan şirket ortaklarının, çalıştıkları şirketin;

-Şahıs şirketi olması halinde,  kendinden başka sigortalı kalmadığı tarihten itibaren (4/a) kapsamındaki sigortalılığı sona erdirilerek, aynı tarih itibariyle 4/b kapsamında sigortalı olacaklardır.

-Sermaye şirketi olması halinde, kendinden başka sigortalı kalmasa bile (4/a) kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi