Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Değerli ziyaretçimiz, Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı sayfamıza hoş geldiniz. Bu sayfamızda sizlere taşınmaz edinimi ile Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda önemli bilgiler vereceğiz. Türkiye’de çalışmayan, fakat Cumhurbaşkanlığı kararına göre belirlenmiş kapsam ve tutarlard…

Amazon FBA ile SATIŞ - KDV - VERGİ - ÖZELGE

Amazon FBA ile ilgili Neden Bu 3 Konuyu Bilmeniz Gerekli ? Amazon FBA’de genellikle yapılan işlem herkesin bildiği üzere Çin’den ürünleri alıp, direkt Amazonun Deposuna göndermek. Bu yazıda yurt dışından yurt dışına yapılan işlemler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu işlem kısmen Dropshipping olarak da ifade edilebilir ama bilindiğ…

DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI

Dönem sonu kapanış işlemleri- Yevmiye kayıtları Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması Maliyet hesaplarında bulunan giderler hesap dönemi sonunda yansıtma hesapları yolu ile ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. Maliyet Hesapları Bilanço ve Sonuç Hesapları Gider Hesapları …

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Mali ve Şahsi Hakları

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Mali ve Şahsi Hakları I- GİRİŞ Anonim şirket ortaklarının sahip olduğu haklar, öğretide genel olarak çeşitleri (mali ve şahsi haklar) ve kullanış biçimleri (çoğunluk, azınlık, bireysel ve müktesep haklar) bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmamızda, pay sahiplerinin mali ve şahsi hakları üzerinde durulacaktı…

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 03.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme …

KURUMLAR VERGİSİ %5 İNDİRİM

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle ve 301 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve k…

Kendi Arsası üzerine satma amacı olmaksızın Bina inşa edenlerin Ticari Faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi ?

Kendi Arsası üzerine satma amacı olmaksızın Bina inşa edenlerin Ticari Faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi ? Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin 4 no.lu bendinde; gayrimenkul alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların, bu işlerden elde ettikleri kazancın, “ticari kazanç” olduğu hükme bağlanmıştır. Olaya…

Limited Şirkette Ortakliktan Çikarma Ve Ayrilma Akçesi

Limited Şirkette Ortakliktan Çikarma Ve Ayrilma Akçesi GİRİŞ Limited şirketler, anonim şirketler gibi bir sermaye şirketi olmakla beraber, ortaklar arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayanıyor olması, anonim şirketlere göre daha az bir sermaye ile kurulabiliyor olması, daha basit bir yönetim ve işleyiş sistemine sahip olması sebepleriyle, ü…

2021 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ VE ASGARİ ÜCRETE BAĞLI TUTARLAR Özet Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28.12.2020 tarihli kararıyla, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde; Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık…

YATIRIM TEŞVİK DEVLET DESTEKLERİ

Yatırım Teşviki, Teşvik Sistemi Hangi Avantajlar Sağlar? Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi