KURUMLAR VERGİSİ %5 İNDİRİM

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulanması ve Muhasebesi Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle ve 301 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve k…

Kendi Arsası üzerine satma amacı olmaksızın Bina inşa edenlerin Ticari Faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi ?

Kendi Arsası üzerine satma amacı olmaksızın Bina inşa edenlerin Ticari Faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi ? Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin 4 no.lu bendinde; gayrimenkul alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların, bu işlerden elde ettikleri kazancın, “ticari kazanç” olduğu hükme bağlanmıştır. Olaya…

Limited Şirkette Ortakliktan Çikarma Ve Ayrilma Akçesi

Limited Şirkette Ortakliktan Çikarma Ve Ayrilma Akçesi GİRİŞ Limited şirketler, anonim şirketler gibi bir sermaye şirketi olmakla beraber, ortaklar arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayanıyor olması, anonim şirketlere göre daha az bir sermaye ile kurulabiliyor olması, daha basit bir yönetim ve işleyiş sistemine sahip olması sebepleriyle, ü…

YATIRIM TEŞVİK DEVLET DESTEKLERİ

Yatırım Teşviki, Teşvik Sistemi Hangi Avantajlar Sağlar? Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik …

Yabancıların Şirket Kurma ve Çalışma İzni Alma Şartları

Yabancıların Şirket Kurma ve Çalışma İzni Alma Şartları Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi? Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir.Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının ö…

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı Sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 Sayılı kanun kapsamına girmemektedir. Bu yabancılar hakkında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 4…

ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

1. KURULUŞ Asagıdaki adları, soyadları, unvanları, yerlesim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Sirket kurulmus bulunmaktadır. 2. ŞİRKETİN UNVANI Sirketin unvanı ............ TEDARIK ITHALAT VE IHRACAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI dir. 3. AMAÇ VE KONU TEDARIK 1- Resmi, yarı resmi, askeri sivil ve her türlü kurum ve kuru…

ANONİM ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

ANONİM ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER KURULUŞ Nace kodlu kuruluş dilekçesi (İmzalı-kaşeli) 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylanmış ya da noter onaylı, ıslak imzalı şirket anasözleşmesi 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileşt…

LİMİTED ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

LİMİTED ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER KURULUŞ Nace kodlu kuruluş Dilekçesi (İmzalı-kaşeli) 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce hazırlanmış ıslak imzalı şirket anasözleşmesi Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu…

ŞIRKET KURULUŞU İŞLEMLERİ

ŞIRKET KURULUŞU İŞLEMLERİ (SON ÇIKAN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE) Türk ortaklı ve Birden Fazla ortaklı şirket kuruluşu, Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu, Şirket Kurma Maliyeti, Şirket Kurmak için gerekenler, Türkiye'de Şirket Kurmak için gerekenler, Anonim Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluşu, Şahıs Firması Kuruluşu, Şirket kuruluşunda ist…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi