Destek Unsurları Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sosyal Sigortalar
Prim Desteği
(İşveren Payı)
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi*
Sosyal Sigortalar
Prim Desteği
(Çalışan Payı)*
Faiz Oranı Desteği **
Arazi Tahsisi
KDV İadesi***

Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi Muafiyet  Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

1.Bölge
Yatırım katkı oranı30%
2.Bölge
Yatırım katkı oranı35%
3.Bölge
Yatırım katkı oranı40%
4.Bölge
Yatırım katkı oranı45%
5.Bölge
Yatırım katkı oranı55%
6.Bölge
Yatırım katkı oranı65%
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI
TEŞVİK BÖLGELERİ 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Gümrük Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)
15
20
25
30
40
50
SGK İşveren Prim Muafiyeti
2 Yıl
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 yıl (4)
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı
10
15
20
25
35
Yatırım Yeri Tahsisi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)
Yok
Yok
3 puan
4 puan
5 puan
7 puan
Yok
Yok
1 puan
1 puan
2 puan
2 puan
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Sigorta Primi Desteği - Çalışan Payı
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Yapı Harçları Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Emlak Vergisi Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Damga Vergisi Muafiyeti
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Bölgeler Uygulama Süresi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 2 Yıl 10
2 3 Yıl 15
3 5 Yıl 20
4 6 Yıl 25
5 7 Yıl 35
6 10 Yıl

Yatırım Teşvik Haritası

Teşvik Unsurları Nelerdir?

Teşvik Unsurları Nelerdir? Destek Unsurları Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ✔ ✔ ✔ ✔ Gümrük Vergisi Muafiyeti ✔ …

Yatırım Teșvik Belgesi İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

1. Genel Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmaları mümkündür. Ayrıca, 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kan…

AMOZON VERGİ - MUHASEBE - FBA - AMOZON ÖZELGE

Amazon FBA Üzerinden Satış Yapanların Vergisel Sorumlulukları Nelerdir ? Amazon FBA veya Amazon FBM üzerinden yurt dışına ürün satanların kişi ve firmaların sayısı her geçen gün artmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ile ilgili maalesef yeterince vergisel düzenleme mevcut değil. Zannedilenin aksine yurt dışına Amazon üzerind…

Amazon FBA Nedir?

Amazon FBA Nedir? Amazon tarafından sunulmuş olan bu hizmette sizin satın almış olduğunuz ürünler Amazon depolarında saklanır. Sipariş geldiği durumlarda sizin adınıza paketlenir ve sipariş vermiş olan müşterilere gönderilir. Bu hizmetten faydalanmak için Amazon üzerinde satış yapan bir satıcı olmaya gerek yok. Satışlarını online olarak gerçekle…

İŞVERENİN AYNI YA DA FARKLI İŞYERLERİNDE TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN HAKKI

İŞVERENİN AYNI YA DA FARKLI İŞYERLERİNDE TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN HAKKI Kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması şartıyla, işyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devam ettiği sürede geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazm…

Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Değerli ziyaretçimiz, Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı sayfamıza hoş geldiniz. Bu sayfamızda sizlere taşınmaz edinimi ile Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda önemli bilgiler vereceğiz. Türkiye’de çalışmayan, fakat Cumhurbaşkanlığı kararına göre belirlenmiş kapsam ve tutarlard…

Amazon FBA ile SATIŞ - KDV - VERGİ - ÖZELGE

Amazon FBA ile ilgili Neden Bu 3 Konuyu Bilmeniz Gerekli ? Amazon FBA’de genellikle yapılan işlem herkesin bildiği üzere Çin’den ürünleri alıp, direkt Amazonun Deposuna göndermek. Bu yazıda yurt dışından yurt dışına yapılan işlemler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu işlem kısmen Dropshipping olarak da ifade edilebilir ama bilindiğ…

DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI

Dönem sonu kapanış işlemleri- Yevmiye kayıtları Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması Maliyet hesaplarında bulunan giderler hesap dönemi sonunda yansıtma hesapları yolu ile ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. Maliyet Hesapları Bilanço ve Sonuç Hesapları Gider Hesapları …

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Mali ve Şahsi Hakları

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Mali ve Şahsi Hakları I- GİRİŞ Anonim şirket ortaklarının sahip olduğu haklar, öğretide genel olarak çeşitleri (mali ve şahsi haklar) ve kullanış biçimleri (çoğunluk, azınlık, bireysel ve müktesep haklar) bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmamızda, pay sahiplerinin mali ve şahsi hakları üzerinde durulacaktı…

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 03.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi