KDV MADDE 34 İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ

MADDE 34 : İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ MADDE METNİ : " İndirimin Belgelendirilmesi : Madde 34 1. Yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir. 2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayr…

BİR VEYA İKİ GÜN İSTİRAHAT RAPORU ALMIŞ SİGORTALILAR İÇİN ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM YAPILACAK MI?

510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; -16/2. Fıkrasında, “Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” -18/1. Fıkrasında ise “ … b)4 üncü maddenin birinci fıkrasının …

http://teknoparkizmir.com.tr/assets/images/logo.png

TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım teşvikleri Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-Ge mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılarına en uygun destek ve teşvik mekanizm…

ŞİRKET ANA SÖZLEŞME AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ Aşağıda sektör olarak ayrılan faaliyet konularının içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçiyor ise unvana “SANAYİ” başlığının da yansıtılması gereklidir. - Sektörün yazıldığı faaliyet alanı içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçmeyip, sadece ticareti, alım satımı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı,…

KENDİNE AİT VEYA ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDEN SİGORTALI OLANLAR DİKKAT! UYGULAMA DEĞİŞTİ

KENDİNE AİT VEYA ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDEN SİGORTALI OLANLAR DİKKAT! UYGULAMA DEĞİŞTİ 5510 sayılı Kanunun 53/2. fıkrasında yer alan, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler&rd…

GENÇ GİRİŞİMCİ VERGİ İSTİSNASI

Ülkemizdeki ağır ve karmaşık vergi yükümlülüklerinden dolayı birçok girişimci ticari hayata girmekte zorlanıyor. Şirket açarken neyle karşılaşacağını bilmediği için korkuyor. Bu konularda birçok girişimciden sorular alıyordum. Bu sorulardan yola çıkarak binlerce kişi tarafından incelenen ve iş kurma konusunda kafalarındaki soru işaretlerini ortadan…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi