DİŞHEKİMLERİ ŞİRKET KURULUMU YASAL GÖRÜŞ

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ŞİRKET KURULUŞLARI HAKKINDA HUKUK GÖRÜŞÜ Sağlık hizmetleri yalnızca sağlık hakkı ile ilgili değil onunla bütünleşik olan yaşam hakkı ile de doğrudan ilgilidir. Bu niteliğinin doğal bir uzantısı olarak bu haklara yönelik girişim yapılmasının yöntem ve koşullarının kanunla düzenlenmesi zorunludur. Nitekim Anayasanın 17. M…

Otomatik BES Yenilemeleri Ocak’ta Başlıyor

Uzun yıllardan beri ülkemizde gönüllü olarak isteyenlere özel emeklilik şansı veren Bireysel Emeklilik Sistemi, siyasi iktidarın tasarruf politikaları kapsamında 2017 yılından itibaren kademeli olarak iş yerlinde zorunlu kılınmıştı. İşverenler çalışanlarını otomatik olarak sisteme dâhil etmekle sorumlu. Çalışanlar eğer sistemde kalmak istemiyorlars…

İmalatçılara Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası

İmalatçılara Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Mevzuatımızda imalatçılar ile ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmelerin desteklendiği çok sayıda düzenleme mevcuttur. Katma Değer Vergisi Kanunun (KDVK) Geçici 39. maddesi de bunlardan biridir. Yapılan düzenlemeye göre 01.05.2018 tarihinden itibaren sanayi sic…

Standart iade talep dilekçesi
 • Satış faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi
 • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

 • Yukarıda zikredilen listelerin tamamı sanal ortamda internet vergi dairesi üzerinden gönderilmektedir. Ancak 5 bin üzeri nakit iade için YMM raporu yazılması durumunda ihracat faturaları ve GÇB’leri fotokopileri rapora ek yapılmaktadır.

  İhracat KDV İadesi Sirküleri

  İhracat KDV İadesi Sirküleri Katma Değer Vergisi mahiyeti itibariyle nihai tüketiciden alınan bir vergi türüdür. Nihai tüketiciye ulaşana kadar firmalar arasında mal veya hizmet teslimi söz konusu olmaktadır. Firmalar Katma Değer Vergisini alıcıdan sorumlu sıfatıyla tahsil etmekte ve kendi ödediği KDV tutarını mahsup edip kalan tutarı sorumlu sıfa…

  İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Kolaylık

  İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Kolaylık Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin % 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlı…

  Şirket sahibi başka yerde sigortalı olabilir mi? Sigortalı çalışan şirket kurabilir mi?

  Şirket sahibi başka yerde sigortalı olabilir mi? Sigortalı çalışan şirket kurabilir mi? Kendi işyerinden yapılan 4/a (SSK) bildirimlerinin geçerliliği ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019/09 sayılı genelge ile yapılmış güncellemeler doğrultusunda işlemler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştir…

  SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

  2021 yılı içerisinde de geçerli olmak üzere sağlık turizmine yönelik olarak 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (*) gereğince sağlık turizm destekleri yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler veya üniversite hastaneleri …

  Muhasebe Ücreti Öde
  E-Mükellef Girişi