Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması


Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alması

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı Sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 Sayılı kanun kapsamına girmemektedir. Bu yabancılar hakkında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 4817 sayılı uygulama yönetmeliği hüküm doğurmaktadır.

Çalışma İzni başvuruları şirket ortağının Türkiye’de ikamet etmesi durumunda yurtiçinden, diğer hallerde uyruğunda bulunduğu veya sürekli ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yurtdışından yapılmaktadır. Yurtiçinden müracaatlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurtdışından yapılan başvurular ise Dış Temsilciliklere yapılmaktadır. Yurtiçinden başvuru yapacak olan yabancı uyruklu şirket ortağının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet iznine sahip olması gerekmektedir.

calisma-izni-2020-nasil-alinir

Kimler Çalışma İzninden Muaftır?

Yabancı uyruklu şahıs aşağıdaki sıfatlardan birini taşıması durumunda, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. Bu kişilerin Türkiye’de çalışma izni alması gerekmemektedir.

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre kurulan Anonim Şirketlerin Türkiye dışında bulunan yönetim kurulu üyesi;
 • Diğer şirketlerin yönetici konumunda olan ortakları.

Kimlerin Çalışma İzni Alması Gerekiyor?

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi;
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar.

Türkiye’de çalışma izni alarak çalışabilirler.

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni Alma Şartları Nelerdir?

 • Yabancının çalışma izni başvurusunda bulunacağı şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Sermayesi 100.000 TL’den az olan şirketlerin brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl yapılan ihracat tutarının 250.000 USD olması aranacaktır;
 • Çalışma izni başvurusunda bulunulan işyerinde en az 5 T.C. vatandaşı istihdam edilmesi zorunlu olup, yeni kurulan şirketlerde bu şart çalışma izninin son 6 ayı içinde istenecektir;
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, şirket sermayesine en az %20 ortak olması ve sermaye payının 40.000 TL’den az olmaması gerekmektedir.

Çalışma İzni için Yabancı Ortaktan İstenen Belgeler

 1. Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi;
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi;
 3. Şirketin bulunduğu il Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi;
 4. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklı yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi;
 5. Son yıla ait, vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 6. İşyeri personel dökümü;
 7. Pasaport sureti;
 8. En az 6 ay süreli İkamet tezkeresi;
 9. Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılmış diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti;
 10. 1 adet fotoğraf.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi